דוגמאות לסיכומי טיפוח ובקשות להמשך

דוגמה לסיכום טיפול בהיגוי- אפרקסיה

דוגמה לסיכום טיפול בשפה ודיבור
2-3 שנים

דוגמה לסיכום טיפול בשפה ודיבור
5-6 שנים

דוגמה לסיכום טיפול בשפה והיגוי
3-4 שנים

דוגמה לסיכום טיפול בתקשורת,
לא מאובחן

דוגמה לסיכום טיפול לקות חברתית תקשורתית