שָׂפָה

הבנת שׂפה

רבים מתלבטים על השאלה- מה הקשר בין קשיים בהבנת השפה לבין קשיים כלליים בהבנה?

חשוב לדעת שקשיים בהבנת השפה אינם בהכרח קשיים בהבנה הכללית ולעיתים קרובות ילד יראה קשיים בהבנת השפה אך הבנתו הכללית תהיה טובה ולעיתים אף מעל הממוצע לגילו. קשיים בהבנת השפה יתבטאו לרוב על ידי קושי להבין את השאלות המופנות אל הילד, קושי לבצע הוראות הניתנות לילד או אוצר מילים דל שלא יאפשר לילד לעקוב אחר הנלמד במסגרת החינוכית כמו גן או בית הספר.

גליה אך בטיפול

לעיתים הפעוט יתקשה להבין את הסיפור שהוריו מקריאים לו ויהיה חסר סבלנות במהלך הקראת הסיפור.

קשיים בהבנת השפה הינם נפוצים ומוכרים בקליניקה של קליאי התקשורת ובגני הילדים. בגיל הבוגר יותר קושי זה יכול להיות מלווה בקשיים בזיכרון השמיעתי ולעיתים תאובחן לקות למידה אך לרוב בגיל הרך, אלה יהיו קשיים בהבנת השפה בלבד ללא השלכות לתחומי למידה נוספים. כדאי לקחת בחשבון כי לעיתים נראה כאילו ישנם קשיים בהבנת השפה אך בהערכה מעמיקה נראה כי אלה קשיים בקשב וריכוז או קשיים רגשיים וקשיי שמיעה אשר גורמים לילד שלא למלא הוראות או לא להיות קשוב בשעת ריכוז ולמידה.

בתחום זה, הערכה מעמיקה של אנשי מקצוע מיומנים קריטית על מנת לבצע אבחנה מבדלת בין קשיים בהבנת השפה לבין קשיים אחרים. לאחר ההערכה, תבנה תוכנית טיפולית אשר תצמצם את הפערים ביחס לבני הגיל ותאפשר לילד לתפקד באופן הטוב ביותר.

בבניית תכנית טיפולית יש לאפשר משאבי תמיכה וטיפול הן במסגרת הקהילה (התפתחות הילד/ קלינאית תקשורת וכד') והן במסגרת החינוכית (סל זכאות אישי משלב/השמה).

גליה אך בטיפול

הַבָּעָת שפה

קשיים בהבעת השפה הינם מכלול של קשיים הנפוצים מאוד בקליניקה של קלינאית התקשורת.
לעיתים קשיים אלה מלווים בלקויות התפתחותיות נוספות אך לרוב, קשיים אלה מופיעים ללא לקויות נוספות. נפוצה מאוד תחושה של המשפחה כי הילד מבין הכל אך מתקשה להביע את עצמו. לעיתים הקושי בהבעה יגרום לתסכול אצל הילד הנובע מרצון רב להביע את מחשבותיו.

עם הגיל, קושי בהבעת השפה יכול להתבטא גם בקושי בהבעה בכתב ובמענה על שאלות כתובות מה שיגרום להשלכות שליליות על ההצלחה בלימודים.

בהערכת קלינאית התקשורת תבדק היכולת הלקסיקלית של הילד (אוצר מילים ושיום), יכולת הילד לשלוף את המילים אותן מכיר באופן מהיר ומדויק (קשיי שליפה), היכולת לנסח משפטים פשוטים וקצרים בגיל הרך או לנסח משפטים ארוכים ומורכבים בגילאי הגן.

בהמשך יכולים להראות קשיים ביכולות השיח שהן היכולות הגבוהות של השפה אשר מתבטאים בקושי לארגן מסר ארוך ומורכב או להביע תכנים מופשטים ומורכבים (ארגון מסר והפשטה מילולית). בגילאי בית הספר, יכול להופיע קושי במענה על שאלות מתוך טקסט כתוב, בניסוח מידע כתוב ובארגון מסרים כתובים ארוכים.
בהגעה לקליניקה עם קושי זה, קלינאית התקשורת תבצע אבחון שפתי מלא שבו תאפיין את קשיי הילד בתחום השפה ותקבע מה מידת הפער ביחס לבני גילו. בתום האבחון תבנה תכנית טיפולית בעלת מטרות מדויקות ומדידות ותמסר תקופת הזמן שתדרש לעבוד על קשיים אלה.

לרוב הטיפול בתחום זה הינו קצוב בזמן והמטופלים יראו התקדמות מואצת ומשמעותית אשר תורגש במהירות אצל ההורים.

מוזמנים לצאת יחד איתי לדרך משותפת!