דוגמאות לאבחונים

דוגמה לאבחון פעוטות

דוגמה לאבחון קשיי תקשורת- לקראת אבחון

דוגמה לאבחון שפה ודיבור

דוגמה לאבחון היגוי

דוגמה לאבחון שטף וגמגום

דוגמה לאבחון שורקות

דוגמה לאבחון בוגרים ולמידה

דוגמה לאבחון קשיי תקשורת- מאובחן