תלאות אינטגרטיביות

לגני שפה

דוגמה לפרופיל התלמיד

דוגמה לפרופיל התלמיד 2

מבנה תלא אינטגרטיבית לדוגמה- מטרות

מטרה שפתית- אוצר מילים ועידוד השימוש בשפה

מטרה שפתית- אוצר מילים ותחביר מורחב ומורכב

מטרה שפתית- אוצר מילים ותחביר פשוט

מטרה שפתית- אוצר מילים, תחביר צירופים ומשפט פשוט, היגוי פרוזודי

מטרה שפתית- אוצר מילים, תחביר ראשוני והיגוי

מטרה שפתית- ארגון והפשטה

מטרה שפתית- ארגון מסר כרונולוגי וראשוני

מטרה שפתית- ביסוס הבטחון בהבעה, סלקטיב מיוטיזם

מטרה שפתית- ביסוס הבטחון בהבעה, סלקטיב מיוטיזם 2

מטרה שפתית- היגוי אורו מוטורי ופרוזודי

מטרה שפתית- היגוי פרוזודי וסגמנטלי

מטרה שפתית- הסתגלות, הרגלי עבוד הולמידה והפחתת התיווך

מטרה שפתית- הרגלי עבודה ולמידה קלאסי

מטרה שפתית- הרגלי עבודה ולמידה, הפחתת התיווך

מטרה שפתית- הרגלים ראשוניים והבנת הוראות

מטרה שפתית- הרגלים ראשוניים והוראות

מטרה שפתית- חיברות וקונפליקטים חברתיים

מטרה שפתית- יזימת השימוש בשפה- מענה לשאלות, שיתוף בחוויה

מטרה שפתית- מודעות פונולוגית

מטרה שפתית- מורפולוגיה ומורפו תחביר

מטרה שפתית- משחק הדדי ושימוש בשפה

מטרה שפתית- משחק הדדי ראשוני

מטרה שפתית- משחק הדדי, חברתי וסוציו דרמטי

מטרה שפתית- משחק והיבטים רגשיים

מטרה שפתית- משחק חברתי על רקע חברתי רגשי

מטרה שפתית- משחק סימבולי ופונקצינלי

מטרה שפתית- משחק עצמאי וחברתי